hatayasim 33

ירושלים: תמורה של 25 מ”ר לדיירים בפרויקט תמ”א 38/2

הוגשה לוועדה המקומית בקשה להיתר לתמ”א 38/2 ברחוב הטייסים שבשכונת קטמון הישנה. הפרוייקט יכלול 22 דירות במקום 12 דירות קיימות. המחירים יעמדו על החל מכ-5 מיליון שקל

ברת אסדן ישראל מדווחת כי הגישה לוועדה המקומית ירושלים בקשה להיתר בניה לפרויקט תמ”א 38\2 (הריסה ובנייה מחדש) ברחוב הטייסים 33 בשכונת קטמון הישנה.

בניין המגורים החדש, בתכנון אדריכל ארז קלפר, ימנה שש קומות ויכלול 22 דירות מגורים חדשות, במקומן של 12 הדירות הישנות .

הטייסים 33 - מצב קיים // יחצ

על פי ההערכת החברה, הדיירים יפונו מהבניין לפני הריסתו בעוד כשנתיים עם קבלת היתר הבניה, והם יקבלו על פי ההסכם דירות חדשות גדולות בכ-25 מ”ר מהדירות הקיימות, בנוסף למרפסת בגודל של 12 מ”ר, חניה ומחסן לכל דירה. מחירי הדירות החדשות בשטח של כ- 115 מ”ר ומרפסת בשטח של כ- 12 מ”ר, יעמדו על החל מ – 4,950,000 ₪

במקביל לפרויקט הנוכחי, מקדמת בימים אלו החברה פרויקטים נוספים בתחום ההתחדשות העירונית בבית הכרם, בקטמון הישנה ובמעלות .דפנה

קרא את המאמר המלא כאן

Skip to content